Pravidla Bohumínské amatérské hokejové ligy sezóna 2019/2020

 

Soutěže se účastní týmy  HC Draci, HC Šumbark, HC Kometa Karviná, HC Green Horse,  HC Kladiváři Ostrava, HC Těšín, HC Ghosts Orlová, Hc Prajz Hlučín

Soutěž je dobrovolná bez jakékoliv registrace a každý hráč je sám před sebou zodpovědný za své zdraví a případná rizika soutěže. Zároveň jsou hráči žádáni, aby hru tělem přizpůsobili pravidlům pro “amatérskou soutěž“ to znamená na minimum jak v poli, tak u hrazení. Tato liga je založena pro radost z hokeje, nikoliv pro zmrzačení !!!

Soutěž bude hrána dle platných pravidel ledního hokeje (www.arlh.cz) systémem „každý s každým“ v základní části a vyřazovacím systémem v následném play-off.

Každý přihlášený tým do BAHL je povinen před začátkem sezóny zaplatit startovné ve výši 1500,-. Částka bude použita na ocenění jednotlivých týmů v konečném umístění BAHL, na poškození způsobené jednotlivci na majetku ZS Bohumín apod.

Soupiska každého týmu bude odevzdána vedení BAHL před začátkem soutěže. V průběhu sezóny je možno 5 hráčů ze soupisky vyměnit, avšak nejpozději do 31.12.2017. Maximální počet hráčů na soupisce je 25 + brankáři. Hráči, kteří nastoupí v zápase BAHL, musí být starší 18-ti let. Každý hráč smí být registrován pouze u jednoho týmu BAHL.

Podmínky pro start hráče v BAHL:
- nesmí nastoupit hráč, který byl v minulosti registrovaný ve kterékoli profesionální soutěži mužů
- může nastoupit junior, který ukončil závodní činnost před 5 lety (registrace naposledy 2013/2014)
- může nastoupit dorostenec, který ukončil závodní činnost před 5 lety (registrace naposledy 2013/2014)

Takový hráč (junior nebo dorostenec) bude označen písmenem R jako registrovaný hráč. Maximální počet registrovaných hráčů (R), kteří mohou nastoupit v zápase BAHL je 3.

Každé zúčastněné mužstvo startuje na své náklady. V ceně úhrady za jedno odehrané utkání je započteno pro každé mužstvo použití šatny a sprch, ledové plochy po dobu 90-ti minut a odměna rozhodčímu. Celková úhrada za páteční nebo pondělní zápas (90 min.) je 2 700,- + 400,- (rozhodčí) za 1 zápas. Úhrada za jedno utkání na tým, činí polovinu celkové částky to je 1 550,- (1 350,- + 200,-), která je uhrazena před zápasem na recepci ZS a rozhodčímu. Nově se hradí 100,- / tým / zápas obsluze světelné tabule.

Hrací doba je 70 min. hrubého času, 10 min rozbruslení a dvě přestávky mezi třetinami po cca 2,5 min. Doba je vyhrazena pronájmem ledové plochy k danému utkání. Vypršením času pronájmu ledové plochy má obsluha Zimního stadionu právo ukončit utkání. V tomto případě platí výsledek v době ukončení utkání. Mužstva jsou povinna dodržovat a respektovat začátek utkání. Čekací lhůta je maximálně 10 minut, poté může uplatnit včas nastoupivší mužstvo nárok na kontumaci utkání ve svůj prospěch (tj. 5:0).

Nedostavení se týmu k utkání resp. nemožnost sehrání utkání z důvodu nedostatečného počtu hráčů jednoho týmu, bude toto utkání kontumováno výsledkem 5:0 v jeho neprospěch. Dále tento tým uhradí pokutu ve výši 1500,- Kč do pokladny BAHL. Při třetím takovém prohřešku bude mužstvo vyřazeno ze soutěže.

K utkání může nastoupit minimálně 5 hráčů a brankář, pokud se zúčastněná mužstva nedohodnou jinak. Dohoda musí být uvedena před zahájením utkání.

O celkovém pořadí v soutěži rozhoduje větší počet získaných bodů (výhra 2 body, remíza 1 bod), vzájemné zápasy dvou stejně bodujících týmů, větší počet vstřelených branek, nižší počet obdržených branek. Nerozhodnou-li výše uvedená kritéria, přihlíží se k většímu počtu odehraných zápasů s neinkasovanou brankou. V nejasných a sporných případech si vyhrazuje právo rozhodnutí hokejový výbor ligy.

O celkovém pořadí mezi brankáři rozhoduje nejnižší průměr gólu na jeden zápas. Do soutěže budou započítání brankáři, kteří mají odehráno min. 5 zápasů. V případě rovnosti více gólmanů rozhoduje větší počet nul, následně menší počet obdržených branek.

O celkovém pořadí mezi střelci rozhoduje počet vstřelených branek.

Vítěz BAHL obdrží VÍTĚZNÝ POHÁR BAHL a další ceny.

Individuální ceny tj. nejlepší střelec, obránce a brankář BAHL obdrží individuální ceny. Brankář musí odchytat víc jak polovinu zápasů v lize, aby byl zapsán v tabulce nejlepších brankářů ligy pro daný ročník.

Tresty jsou udělovány dle pravidel ledního hokeje. Při trestu ve hře má hráč zastavenu činnost minimálně na jedno následující utkání BAHL, hokejový výbor BAHL posoudí závažnost trestu a může vyměřit delší zastavení činnosti. Za vzájemnou potyčku bude hráč napomenut. Při opakování incidentu bude mít hráč STOP na další utkání. Při opětovném opakování hrozí vyloučení hráče ze soutěže. Hráč, který obdrží v utkání trest ve hře, zaplatí pokutu ve výši 300,- Kč do pokladny BAHL. Při inzultaci rozhodčího nebo jiného činovníka, hráčem nebo jiným účastníkem utkání bude tento hříšník vyloučen na tři zápasy a pokuta 500,- Kč do pokladny BAHL. Při opakování, do konce soutěžního ročníku a provinivší se mužstvo bude potrestáno kontumací příslušného utkání, nerozhodne-li výbor BAHL jinak.

Rozhodčí k utkáním BAHL zajišťuje a nominuje organizátor. Odměna rozhodčímu za jedno utlkání činí 400,-. Nedostaví-li se rozhodčí, mužstva jsou v tomto případě povinna udělat maximum pro odehrání utkání, tj. např. nominovat každé mužstvo jednoho „ze svých řad“ k řízení utkání. Obětavci, který takovéto utkání odřídí, náleží odměna 400,-.

Alkohol: Přísný zákaz nošení a konzumace alkoholických nápojů na ledové ploše (vyhláška města Bohumín o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství). Po domluvě a odsouhlasení hokejového výboru je zákaz hraní v podnapilém stavu (ohrožení zdraví jak svého, tak protihráčů).

Hokejový výbor soutěže tvoří dva zástupci z každého mužstva. Za HC Draci Pavel Dudek a René Cichy, za HC Šumbark Milan Pasterný a David Rudzki, za HC Kometa Karviná Daniel Kočka a Kamil Broda, za HC Green Horse Zdeněk Kahánek a Tomáš Holán, za HC Kladiváři Ostrava Martin Klimek a Jan Velčovský, za HC Těšín Kamil Křivoň a Patrik Goryl, za HC Ghost Vojtěch Blažek, za HC Prajz Martin Oskarek a Ondřej zdunek. Každý zástupce ligy má právo svolávat hokejový výbor, pokud si to průběh soutěže vyžádá.

Povinností každého člena výboru je nahlášení výsledků utkání jejich mužstev správci webových stránek do 48 hod od odehrání zápasu a to na e-mail bahl@email.cz. Dále budou nahlášeni střelci branek týmu, počet vyloučených hráčů, popřípadě ostatní důležité informace týkající se zápasu.

Problémy a stížnosti řeší výbor.

Neoprávněný start hráče: za prokázaný neoprávněný start hráče, který není na soupisce, bude provinivší se mužstvo potrestáno kontumací 5:0 (nebo výhodnějším výsledkem dosaženým na ledě).

Ledy jsou rezervovány na zimním stadionu v Bohumíně a při případné změně (minimálně 5 dní před zápasem), kterou jsou povinni projednat vedoucí obou mužstev, lze hrát i na jiném stadionu, s podmínkou zajištění rozhodčího. Hostující mužstvo nebude bránit změně, když náhrada termínu bude v akceptovatelném čase a nebude-li muset hrát 2 dny za sebou.

Vyloučení ze soutěže:

- neúčast mužstva ve třech utkáních, bez vysvětlení (startovné nebude vráceno)
- agresívní, nefér a zákeřná hra hráče (je nutné rozhodnutí hokejového výboru soutěže, kde bude třeba minimálně 2/3 souhlasu)
- opakované nesportovní vystupování (je nutné rozhodnutí hokejového výboru soutěže, kde bude třeba minimálně 2/3 souhlasu)

Více zde:
https://bahl.webnode.cz/pravidla-bahl/

 

Vysvětlivky :

LH      – lední hokej

TH      – trest ve hře

BAHL  – Bohumínská amatérská hokejová liga 

ČSLH – Český svaz ledního hokeje